Vekaletname ile işlem yapacağınız firmanın DENİB üyesi olması gerekmektedir.